KONTAKT

Kadry

Justyna Oślizło

Dyrektor ds. Przewozów

Bartłomiej Ulko

Dział handlowy

Karolina Krzyżyk

Jacek Późniewski

Biuro Zarządu

Karolina Fałkowska

Dyr. ds. taboru

Dominik Ledwoń

Dyspozytura

Dominik Ledowń

Autorzy zdjęć: Paweł Bąbik, KONTOMASZA FLOG.pl, Grzegorz Wilga, Piotr Kilanowski.