ORGANIZACJA PRZEWOZÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Dzięki współpracy z przewoźnikami zagranicznymi z naszej grupy kapitałowej zapewniamy realizację przewozów międzynarodowych. 

Obecnie w grupie EXPLORIS działa grupa przewoźników kolejowych: HSL Polska, HSL Logistik GmbH (Niemcy), HSL Netherlands BV (Holandia), HSL Belgium PGmbH (Belgia), HSL Logistik s.r.o. (Czechy), HSL Logistik Austria GmbH (Austria) oraz Deltarail GmbH (Niemcy). Wykonujemy przewozy międzynarodowe w całej Europie, w tym do głównych portów morskich w Belgii (Antwerpia), Holandii (Amsterdam, Rotterdam) i Niemczech (Hamburg). 

Przy realizacji przewozów międzynarodowych działamy też w krajowym ruchu przygranicznym, na przejściach z Białorusią, Rosją, Czechami, Słowacją i Niemcami. 

HSL Polska posiada certyfikat bezpieczeństwa część B ważny na terytorium Belgii. Uprawnia nas to do realizacji przewozów towarowych rzeczy na terytorium tego kraju.

Karolina Krzyżyk
k.krzyzyk@hsl.pl
+48 883 350 538