KONTAKT

HR

Justyna Oślizło

Директор по перевозкам

Bartłomiej Ulko

Отдел продаж

Karolina Krzyżyk

Офис управления

Karolina Fałkowska

Директор по подвижному составу

Dominik Ledowń

Диспетчерская

Dominik Ledowń

Autorzy zdjęć: Paweł Bąbik, KONTOMASZA FLOG.pl, Grzegorz Wilga, Piotr Kilanowski.